Ulasan Buku - PPFPM

Program Ulasan Buku merupakan program yang dilaksanakan oleh ahli PPFPM untuk mengulas kepelbagaian buku akademik termasuklah buku bertemakan Falsafah dan bukan Falsafah.  Bahagian dibawah merujuk kepada senarai ulasan buku yang dihasilkan oleh ahli-ahli PPFPM. Makalah-makalah ulasan buku boleh dimuat turun dengan tekan pada nama fail pada lajur “Muat Turun Makalah”.

Tajuk Ulasan BukuPengarangBahasa Muat Turun Fail Makalah
Ulasan Terhadap Makalah Arndt Graf Bertajuk Cabaran Pelestarian Bahasa
Melayu Menjelang Revolusi Industri Keempat
Mohammad Alinor Abdul KadirMelayuKPT-UPM Forum Bahasa Melayu Meniti Era RI4
Review of Thomas Kuhn's The Structure of Scientific Revolutions Tzu Kit ChanEnglishReview of Thomas Kuhn's The Structure of Scientific Revolutions
The Study QuranIrwan HanishMelayuIrwan Hanish - Ulasan Buku The Study Quran
Intelektual Masyarakat Membangun oleh Syed Hussein Al-AttasKhairul Akmal SalimMelayuKhairul Akmal Salim - Ulasan Buku Intelektual Masyarakat Membangun oleh Syed Hussein Al
Abu Hayyan atTauhidi alAdib wa alMufakkirSyafiq AttauhidiMelayuSyafiq atTauhidi - Ulasan Buku Abu Hayyan atTauhidi alAdib wa alMufakkir