Mengenai Kami - PPFPM

Matlamat Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia (PPFPM)

  • Mengendali dan melatih pelajar malaysia untuk dihantar bertanding ke
    International Philosophy Olympiad (IPO).
  • Menyertai, merancang, dan melaksana program-program berkaitan falsafah, pendidikan falsafah, dan pendidikan pemikiran kritis di Malaysia.
  • Mengendali makalah-makalah falsafah untuk penerbitan.