Kumpulan Pembacaan - PPFPM

Program Kumpulan Pembacaan merupakan sebuah program aktiviti yang dilaksanakan oleh ahli-ahli PPFPM untuk membincang dan mentelaah buku-buku falsafah. Senarai Kumpulan Pembacaan dan Jadual Perjumpaan boleh didapati melalui klik pada gambar buku dibawah.