Bengkel IPO - PPFPM

Bengkel IPO merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh ahli-ahli PPFPM untuk melatih pelajar-pelajar Malaysia sebagai persiapan untuk menyertai pertandingan International Philosophy Olympiad.  Antara beberapa perkara yang difokuskan kepada pelajar dalam program Bengkel IPO ialah,

  • Membaca dan Menelaah  teks-teks Falsafah.
  • Membantu dalam pembinaan Hujah dalam mengarang Esei Falsafah.
  • Mengadakan Sesi Debat dan Perbincangan mengenai isu-isu Falsafah.
  • Mengadakan sesi ujian bertulis selama 4 Jam kepada para peserta pada akhir program Bengkel IPO untuk saringan ke IPO.

 

Berikut adalah gambar sesi Bengkel IPO pada tahun 2018 di UiTM Dengkil.

Bengkel IPO 2018