Fizik Spekulatif dan Falsafah Proses - PPFPM

by ppfpm
2 years ago
125 Views
Oleh Clarissa Ai Ling Lee.
Muat turun fail PDF.

Konsep sebagai pencorak dan pemandu pemikiran yang meliar dan tidak terkongkong tidak gerun mencabar dogma, mahupun bangkit mendedahkan kesasulan dan kelemahan sesuatu konsep, ide, dan pemikiran yang mendakwa boleh wujud secara objektif dan mandiri tanpa perkaitan dengan sistem semesta dan politik nyata. Inilah sistem logik (mantik) yang dianjuri Alfred North Whitehead dalam penjanaan, dan perumusan falsafah proses, walaupun sebenarnya, apa yang menjadi tarikan kepada beliau, dalam usia yang lanjut dan telah bersara dari berkecimpung dalam dunia matematik dan sains profesional, ialah ketidakpuasan dengan agenda mantik yang dibawa oleh golongan positifisme dan empirisisme, mahupun dengan dakwaan falsafah dan epistemologi formal yang tidak mengambil kisah perkiraan subjektiviti dan “perasaan” (feelings and prehension) sebagai sistem “sempurna” untuk membikin “kebenaran”.

Baca selanjutnya:

[googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1gYXab7OVhyQ-6AUJr6sHZy_l0MC1pzSJ/preview” query=”” width=”800″ height=”1100″ /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *